AKTUALITÁSOK

Program nyitó megbeszélés és Rajmond klub

2018.04.04. 10:22

2018. április 6-án, pénteken 15 órától Rajmond Klub keretében programnyitó megbeszélést tartunk. Találkozás  a Budapest, XIII. Tátra u. 6. sz. alatti Suhanj Alapítvány edző terménél.

Új programunk címe:

A Család mint „intézmény”.
Felnőtt, autizmussal élő fiatalok modell értékű felkészítése az önálló életre a család szerepének erősítésével, próbalakással.
 
  Vendégünk: Vadasné Tóth Mária az AURA Egyesület elnöke, aki mint szülő és mint civil vezető saját tapasztalataival segíti munkánkat.
 
 
További részleteket a programról itt olvashat:

A legújabb szakmai kutatási eredményeknek és a nemzetközi gyakorlatban is csak most megjelenő elképzelések mintájára, saját, egymásra épülő munkánk és tapasztalataink alapján tervezünk egy  modell értékű, közösségi alapú ellátási, szolgáltatásszervezési megoldást az  autizmussal élő, otthon lakó fiatalok személyes életvezetése, önálló életvitelük támogatása céljából, aminek kuriózumát az adja, hogy a felkészítésben a fő szerep a családnak mint szolgáltatást szervező, fejlesztő intézménynek jut,  továbbá kortárs segítők és tapasztalati szakértők is közreműködnek.  Egy olyan új szísztémáról van szó ahol a család, az autizmussal élő fiatal felnőttek mellett évek óta dolgozó szakképzett szakemberek segítségével, előzetes felmérés segítségével, éves családi támogatási terv alapján szervezi és felkészíti a fiatalok felkészítését és a kurzus végén egy önálló, próbalakásban  (apartmanban) ki is próbálhatják  az addig elsajátítottakat.

Ezzel az eddig meglévő vagy új szolgáltatások szakmailag tervezett, összehangolt módon, a család irányítása mellett, az érintett igényeinek megfelelően valósul meg abból a célból, hogy minél magasabb minőségű és önállóbb életre legyenek képesek és életvezetési képességeik javuljanak. A család megfelelő szakmai segítséggel (esetfelelősök, szupervízorok, kortárs segítők) nemcsak irányít, hanem betanulja és alkalmazza a szakmai módszereket,  pótolja hazai szolgáltatást szervező infrastruktúra hiányosságait a célcsoport részére, akinek tagjai az Alapítvány által évek óta működtetett Rajmond ifjúsági sorstárs klubból és más együttműködő szervezetek tagjaiból kerülhetnek ki.

Az ASD olyan fogyatékos állapot, ami miatt az autizmussal élők egész életen át tartó, folyamatos segítséget igényelnek, tekintet nélkül az értelmi képességekre. Szükségük van életvitelük támogatására folyamatos pedagógiai-gyógypedagógiai és mentális-pszichológiai fejlesztésre, szolgáltatásokra. 2016-ban a TÁRKI Zrt. „Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásban” című FSZK-s program keretében egy egyedülálló kutatást végzett, amely az autizmussal élők nemzetközi és itthoni helyzetét is kutatta. Megállapították, hogy a „magánháztartásban élő felnőttek képviselik azt a kört, amelyik a különböző szakmai szolgáltatások igénybevétele szempontjából a leghátrányosabb helyzetben vannak….”a lakóotthoni ellátás azonban több tekintetben is jobb életminőséggel kecsegtet”. Azonban a felnőtt autizmussal élőknek csak elenyésző töredéke lakik lakóotthonban, amiből nem az következik, hogy lakóotthonokat kell létrehozni, hanem, hogy a szolgáltatásokat kell elérhetőbbé tenni a családoknak.

 

Luk Zelderloo az EASPD (European Assiciation of Service Providers for Persons with Disabilities) európai szakértői szervezet ügyvezetője az FSZK 2016. májusi konferenciáján a család mint szolgáltató intézmény víziójáról beszélt és a szakmai és társadalmi felek jobb összehozására ösztönző egyfajta holisztikus megközelítést javasolt.

 

Pályázatunk ezekre az ismeretekre alapoz, középpontba a szervező családot állítva. A család új (régi) feladatához ezúttal hathatós szakmai, módszertani  segítséget nyújt a projekt.

 

Arra tanítjuk a családokat, hogy ők maguk, szervező nevelő munkájukkal hogyan segíthetik  a gyermeküket az önállóság felé.

 

A szolgáltatás célja: pótolni az állami szolgáltatás hiányát, mert támogatott lakhatási lehetőség van, de nincs felkészítés az önálló életre.

A következő formában tervezzük a megvalósítást:

 

1.)   Nyitó értekezlet

2.)   Egyéni, családi támogatási és szolgáltatás szervezési terv (Rajmond terv) készítése.

3.)   Család szervezői és betanítói felkészítése szupervizióval

4.)   Fiatalok felzárkóztató felkészítése szupervízióval

5.)   Család által segítség mellett végzett egyéni felzárkoztatási fejlesztés az önállóbb életre, szupervízió mellett

6.)   Önkénes kortárs segítők, tapasztalati szakértő bevonása a fiatalok fejlesztési és szabadidős programjaiba

7.)   9 napos próba lakásban történő önálló életviteli gyakorlat az autizmussal élőknek.

8.)   Záró értekezlet, disszemináció.

 

A szakmai tevékenységet  1 szakmai projektvezető, 1 fő szupervízor, 2 esetfelelős aki autizmus alap szakon végzett gyógypedagógus, 1 asszisztens, 8-10 kortárs segítő (ELTE BGGYK) végzi, ahol az irányító szerep a betanított családnak jut. A családok kiválasztása pályázati úton történik, és szerződéskötéssel indul.

1.) Rajmond terv (egyéni családi támogatási és szolgáltatásszervezési terv) készítés és megvalósítás

 

10 fő pályázó részére, a korábbi években elkészített egyéni felmérések és tapasztalatok alapján kiválasztott, szupervízióval támogatott, esetfelelős segítségével készül a terv amelynek elemei:

 

§  adatok

§  állapot leírás (készségek, otthon, munkahely, közösségek)

§  szükséges fejlesztések

§  tervezett fejlesztések

§  alkalmas módszerek

§  szükséges támogatások

§  tervezett támogatások

§  összehangolási feladatok, felelősök,határidők

§  záró jelentés megvalósulásról

 

2.) Család egyéni betanítása, szupervízióval

         

Két elemből áll a család felkészítése.

-       A családot az esetfelelősök 14 órában egyénileg készítik fel az alábbi témakörökről.

 

§  Tervben szereplő felzárkóztatási módszerek betanítása 2 alkalom 4 óra

§  Alkalmazott módszerek esetmegbeszélése, tanácsadás 2 alkalom 4 óra

§  Rajmond terv szolgáltatásszervezési tanácsadás 1 alkalom 2 óra

§  Tematikus felkészítés (szociális, mentalizációs, kommunikációs tréning módszerek, Ö,T.V.E.N., CAT-kit. szoc. történetek, vizuális eszközök, strukturált környezet, stresszkezelés. Szükség szerint 4 órában..

 

-       A családok is szupervíziót is vehetnek igénybe 3-3 órában.

 

Cél felkészíteni a családot a szolgáltatások szervezésére és az egyéni fejlesztések otthoni alkalmazására, betanítására.

Formája: személyes és csoportos felkészítés, feljegyzés készítése.

 

3.) Egyéni felzárkóztató fejlesztések, szupervízióval

 


4.) Kortárs segítők, tapasztalati szakértő

 

A 8-10 fő gyógypedagógus hallgatók, 4-4 óra szakmai felkészítés után részt vesznek a projekt bonyolításában családonként min 30-50 órában. Követik a fejlesztési célokat, segítenek a szociális helyzetekben, mintát nyújtanak, promtolják a célviselkedést, megerősítik a szociális szabályokat. A tapasztalati szakértő véleményét a teljes projekt alatt állandóan kikérjük.

 

5.) Önálló élet, próba lakásban

 

A projekt végeként, mint egy vizsga feladat, vagy gyakorlat, a résztvevő fiatalok egy önálló lakásban kettesével 9 napra kipróbálhatják az önálló életet, bérelt apartmanban, a szülők, esetfelelősök, szupervízorok és kortárs segítők segítségével, de mégis önállóan. . A fiatalok naplót vezetnek. A tapasztalatokat a szakmai stáb összegzi.  

 

6.) Zárás, disszemináció

 

    A projektnek minimum 2 alkalommal sajtó megjelenést, egy média megjelenést

   szervezünk és egy záró kiadványt készítünk.